Πληροφορίες και Αιτήσεις για Εισαγωγικές και Κατατακτήριες Εξετάσεις

pliroforiesΗ περίοδος αιτήσεων για τη Σχολή, όσον αφορά το Α΄έτος είναι έως τα τέλη περίπου του Σεπτεμβρίου

του τρέχοντος έτους και οι ενδιαφερόμενοι παρουσιάζουν στις Εισαγωγικές Εξετάσεις της Σχολής ό, τι και στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού.


Μπορούν να γίνουν δεκτοί στη Σχολή ασχέτως της επιτυχίας τους ή όχι στις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Υπουργείου.


Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να κάνουν μια αίτηση στη Σχολή και να προσκομίσουν μια φωτοτυπία της ταυτότητάς του, μια φωτοτυπία του απολυτηρίου τους και μια φωτογραφία ταυτότητας.


Οι ενδιαφερόμενοι να φοιτήσουν στο Β΄ή Γ΄έτος σπουδών οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Σχολής το ταχύτερο δυνατόν γιατί η συγκρότηση της Β΄και Γ΄τάξης δεν μπορεί να καθυστερήσει.