Καθεστώς Λειτουργίας

Η Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης «Παν.Μουστάκη-Βεάκη»

είναι εγκεκριμένη από το Κράτος (Απόφαση ίδρυσης ΥΠΠΕ/ΚΑΤΕΧΝ/54025/28-9-1984 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 726/26-10-84 τεύχος Β') και ανήκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζει ο Νόμος 1158/81, ΦΕΚ 762/26-10-85 τεύχος Β').

 Ως εκ τούτου τα επίσημα έτη σπουδών είναι τρία (3) και η φοίτηση είναι υποχρεωτική και καθημερινή.

 Υπάρχει Εσωτερικός Κανονισμός της Σχολής που διέπει την καθημερινή λειτουργία της και καθορίζει το πλαίσιο φοίτησης και τις λεπτομέρειες που την αφορούν.

 

04-Dimosthenis Papadopoulos05-No 14 cor06-Maria Lekaki