Σεμινάρια Υποκριτικής στη σχολή Βεάκη

Η Διεύθυνση της Ανώτετης Ιδιωτικής Σχολής Βεάκη με τη 43χρονη εμπειρία στη Θεατρική εκπαίδευση και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις ανάγκες πολλών για έκφραση και δημιουργική απασχόληση οργανώνει ταχύρρυθμα σεμινάρια υποκριτικής και θεατρικής κατάρτισης. Θα δινονται μαθήματα υποκριτικής, κινησιολογικού αυτοσχεδιασμού και προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων. Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, θα είναι τετράωρα, μία φορά την εβδομάδα και υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης του αποτελέσματος στο κοινό. επίσης θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. πληροφορίες κατά τς ώρες λειτουργίας της Σχολής από 2μμ. έως 10μμ. και στο τηλέφωνο 2107016934